Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝΑ. Η Art Bank διαθέτει έργα που αναπτύσσονται σε 3 κατευθύνσεις:

1. Τα Art Cach είναι τα νομίσματα της Art Bank και αποτελούν τα καλλιτεχνικά έργα που εκτίθενται, διακινούνται, ανταλλάσσονται.

α) H Art Bank δέχεται νομίσματα ισοτιμίας με το ευρώ, από 1 μέχρι 500.
β) Τα νομίσματα μπορεί να είναι από υλικά συμβατά με τη χρήση τους.
γ) Τα χαρτονομίσματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα μόνο στη μια όψη. Η πίσω όψη χρησιμοποιείται από την Art Bank για την ταυτοποίησή τους (σφραγίδα κ.τ.λ.)
δ) Οι προδιαγραφές των χαρτονομισμάτων ως προς την αντιστοιχία αξίας-μεγέθους, που έχουν προταθεί στη φάση Ι συνεχίζουν να ισχύουν: 5 ευρώ-1/3 του φύλλου Α4, 10 ευρώ-1/2 Α4, 20 ευρώ-Α4, 50 ευρώ-Α3.
Προτείνονται επίσης νέες αντιστοιχίες: 10 ευρώ-A6, 15 ευρώ-A5, 35 ευρώ-Α4, 80 ευρώ-Α3.
Τα παραπάνω δεν είναι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά.
ε) Επάνω σε όλα τα νομίσματα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια (ειδικά στις περιπτώσεις που παρεκκλίνουν από τις ενδεικτικές προδιαγραφές) ο αριθμός που αντιστοιχεί στην ανταλλάξιμη αξία τους σε ευρώ.
Προτείνεται επίσης η νέα αντιστοιχία ευρώ-art cash1 art cash  ≥  22 ωά (αβγά) ≥ 10 ευρώ, η οποία μικραίνει τους αναγραφόμενους αριθμούς και απαλλάσσει τα νομίσματα από την άμεση εξάρτησή τους από το ευρώ. Οι τιμές λοιπόν μπορούν να διαμορφωθούν σε art cash, αφού αυτό είναι το νόμισμά μας! Για τα παλιά νομίσματα ο υπολογισμός είναι πανεύκολος, αφού ο (αρχικά) ακέραιος αριθμός παίρνει μία υποδιαστολή και περιέχει και δεκαδικό νούμερο, π.χ. ο αριθμός 15 (ευρώ) γίνεται 1,5 (art cash)….. το 100 γίνεται 10 κλπ….
στ) Τα νομίσματα μπορούν να παράγονται από ένα μέχρι όσα αντίγραφα ορίσει ο δημιουργός, οπότε επάνω στο καθένα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του αντιγράφου (όπως εφαρμόζεται στα χαρακτικά έργα, π.χ. 1/10).
ζ) Επάνω σε όλα τα νομίσματα πρέπει να αναγράφεται η χρονολογία δημιουργίας τους και η υπογραφή του καλλιτέχνη.

2. Τα ανταλλάξιμα έργα των καλλιτεχνών -που παράγουν Art Cash- αποτελούν το αποθεματικό της Art Bank, δεν εκτίθενται, παραμένουν στην κατοχή των δημιουργών τους, είναι διαθέσιμα προς ανταλλαγή.

α) Οι καλλιτέχνες, που παράγουν Art Cach, έχουν υποχρέωση να διαθέτουν δικά τους καλλιτεχνικά έργα ίσης αξίας με τη συνολική αξία των Art Cach που παράγουν.  Κρίνεται θεμιτό (αλλά όχι απαραίτητο) να δηλώνουν το ποσοστό (%) που τα ανταλλάσσουν με Art Cach, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από το δίκτυο της Art Bank και το ποσοστό (%) που τα ανταλλάσσουν με ευρώ. Η Art Bank αρχικά προτείνει αυτά τα ποσοστά να είναι 50 – 50.
β) Τα ανταλλάξιμα έργα των καλλιτεχνών, καθώς και τα καλλιτεχνικά νομίσματα που αποταμιεύονται από τη παραγωγή art cash, στηρίζουν τη λειτουργία της Art Bank, αποτελώντας το αποθεματικό της «σε χρυσό».
γ) Τα ανταλλάξιμα έργα δεν εκτίθενται αλλά βρίσκονται στην κατοχή των δημιουργών τους, οι οποίοι αν το επιθυμούν, μπορούν να τα αφήνουν στο ντεπό της Art Bank.
δ) Η Art Bank δημιουργεί και θα κοινοποιήσει κατάλογο με τα δηλωμένα-ανταλλάξιμα έργα των καλλιτεχνών -που παράγουν Art Cach.

3. Καλλιτεχνικά έργα που σχετίζονται με το χρήμα και την οικονομική κρίση εντάσσονται στην Art Bank Gallery.

Στις δράσεις της Art Bank μπορούν να συμμετέχουν καλλιτέχνες με πάσης φύσεως εικαστικά έργα, video,  performances κ.τ.λ. που σχετίζονται με το χρήμα, την οικονομική κρίση ή τις θεματικές ενότητες που η Art Bank ενδέχεται να προτείνει και η οποία τα εντάσσει στην Art Bank Gallery.

Β. Η Art Bank είναι υποχρεωμένη:

1. Να καταγράφει τα Art Cash σε κατάλογο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της στον οποίο θα παρουσιάζεται ο αριθμός αντιγράφων του καθενός και η διαθεσιμότητά του.

2. Nα αναπτύσσει σχέσεις χορηγίας με εταιρείες, οργανισμούς και ιδιώτες.

3. Να διοργανώνει εκθέσεις των παραγόμενων Art Cash και παράλληλες δράσεις κατά την κρίση της.

4. Να ανακοινώνει τις δράσεις της στα κάθε φύσεως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Γ. H Art Bank έχει το δικαίωμα:

1. Να διατηρεί αποθεματικό σε ευρώ για τις λειτουργικές της ανάγκες.

2. Να δημιουργεί αποθεματικό σε Art Cash και καλλιτεχνικά έργα.

3. Να διατηρεί ντεπό με καλλιτεχνικά έργα που διακινεί με πρωτοβουλία της και σε συμφωνία με τους δημιουργούς.
Όσον αφορά τα καλλιτεχνικά έργα σε φόρμα video ή performance, η Art Bank μπορεί να τα αξιοποιεί με διάφορους τρόπους, κατόπιν συνεννόησης με τους δημιουργούς. 

4. Να δημιουργεί κατάλογο με τα διαθέσιμα προς ανταλλαγή έργα των καλλιτεχνών που παράγουν Art Cash.

5. Η Art Bank στηρίζει τη λειτουργία και τη δράση της στην ποιότητα των καλλιτεχνικών έργων.
Γι’ αυτό διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τις συμμετοχές.

Δ. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στις δράσεις της Art Bank είναι υποχρεωμένοι:

Να καταβάλλουν τη συμβολική συνδρομή που θα ορίζεται κάθε φορά από την Art Bank.

Ε. Οι καλλιτέχνες που παράγουν τα Art Cash είναι υποχρεωμένοι:

1. Να παραχωρούν  το 20% της αξίας των Art Cash που παράγουν.

2. Να ανταλλάσουν τα νομίσματα που παράγουν με άλλα έργα τους, αν αυτό τους ζητηθεί, μέχρι του ύψους των προσκομιζόμενων νομισμάτων δικής τους παραγωγής (ανεξάρτητα από το ποσοστό που δέχονται και άλλα νομίσματα μελών της Art Bank).

η συντονιστική ομάδα της Art Bank


----------------------------------------


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΥΣ

----------------------------------------


Πρόσκληση Καλλιτεχνών για συμμετοχή στο Δίκτυο της Art Bank

Φίλοι καλλιτέχνες, η Art Bank συνεχίζει τη δράση της.
Δρομολογεί τη διαχείρισή της μέσω διαδικτύου, δράσεις και εκθέσεις.

Αφού διαβάσετε τις προδιαγραφές, όπου τίθενται τα ζητήματα που αφορούν τα έργα με τα οποία μπορείτε να συμμετέχετε στο δίκτυο της Art Bank, περιμένουμε να ανταποκριθείτε και να συμπληρώσετε τα παρακάτω:

ΦΟΡΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Art Bank

ΦΟΡΜΑ 1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
2.MAIL:
3.ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
4.ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:
5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή BLOG:
6.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (συνημμένο)
7.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (συνημμένη μέχρι 3ΜΒ)

ΦΟΡΜΑ 2 – ART CASH

ART CASH 1 – (ονοματεπώνυμο)
1.ΤΙΤΛΟΣ:
2.ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
3.ΥΛΙΚΑ:
4.ΜΕΓΕΘΟΣ:
5.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ:
6.ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ:
7.ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (συνημμένη μέχρι 3ΜΒ)

(συμπληρώνετε όμοια για κάθε ένα έργο)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ART CASH ΣΕ ΕΥΡΩ =

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

ΦΟΡΜΑ 3 – ART BANK GALLERY-ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟ ΕΡΓΟ

ART BANK GALLERY-ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟ ΕΡΓΟ 1 – (ονοματεπώνυμο)
1.ΤΙΤΛΟΣ:
2.ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
3.ΥΛΙΚΑ:
4.ΜΕΓΕΘΟΣ:
5.ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ:
6.ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΞΕΝΑ ART CASH, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
7.ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (συνημμένη μέχρι 3ΜΒ)

(συμπληρώνετε όμοια για κάθε ένα έργο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Εκτός από τα έργα που αποτελούν εγγύηση για τα νομίσματα που παράγετε, φροντίστε να έχετε περισσότερα, αν αποφασίσετε να διαθέτετε  έργα που να μπορούν να ανταλλαγούν με Art Cash άλλων μελών της Art Bank ή προϊόντα και υπηρεσίες (όταν αυτό ζητηθεί από μέλη του δικτύου της Art Bank). Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να υπολογίσετε τη συνολική αξία των Art Cash που έχετε εκδώσει (ισοτιμία με ευρώ) και να ορίσετε το ποσοστό με το οποίο τα ανταλλάσσετε με Art Cash, προϊόντα και υπηρεσίες και το ποσοστό που τα ανταλλάσσετε με ευρώ. Π.χ. αν η συνολική αξία των Art Cash σας είναι 200 ευρώ και τα διαθέσιμα προς ανταλλαγή έργα σας τα ανταλλάσσετε σε ποσοστό 50 %, τότε θα πρέπει τα έργα σας να κοστίζουν 400 ευρώ (αφού το 50 % του 400 = 200). Αντίστοιχα, αν η συνολική αξία των Art Cash σας είναι 200 ευρώ και τα διαθέσιμα προς ανταλλαγή έργα σας τα ανταλλάσσετε σε ποσοστό 60 %, τότε θα πρέπει τα έργα σας να κοστίζουν 340 ευρώ (αφού το 60 % του 340 = 204).

Επειδή είναι μάλλον πολύπλοκοι αυτοί οι υπολογισμοί, αρκεί να θυμάστε ότι η βασική δέσμευση είναι να μπορούμε να ανταλλάξουμε-αντικαταστήσουμε τα νομίσματα που έχουμε παράγει με άλλα δικά μας έργα (καθένας παίρνει την ευθύνη για τα art cash που παράγει κυρίως μέσα στη δική του κλίμακα αξιών και πρέπει να εξασφαλιστεί για μας αλλά και για τον κόσμο ότι όλοι μας κάνουμε το καλύτερο δυνατό).
Από κει και πέρα όσοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν στις ανταλλαγές αυτόβουλα και εθελοντικά.

ΦΟΡΜΑ 4 –GALLERY

ART BANK 1 – (ονοματεπώνυμο)
1.ΤΙΤΛΟΣ:
2.ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
3.ΥΛΙΚΑ:
4.ΜΕΓΕΘΟΣ:
5.ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ:
6.ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (συνημμένη μέχρι 3ΜΒ)

(συμπληρώνετε όμοια για κάθε ένα έργο)

Η Art Bank, εκτός από τις εκθέσεις που ετοιμάζει, θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για:
1. δημιουργία του αρχείου καλλιτεχνών της
2. δημιουργία του καταλόγου Art Cash, τον οποίο θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της.
3. δημιουργία καταλόγου με τα δηλωμένα-διαθέσιμα προς ανταλλαγή έργα των καλλιτεχνών που παράγουν Art Cash.

Για την επικοινωνία και αποστολή της συμμετοχής: Μαρία Δουκάκη
Τηλέφωνο: 210-3457449


η συντονιστική ομάδα της Art Bank


----------------------------------------


Πρόσκληση ιδιωτών για συμμετοχή στο Δίκτυο της Art Bank

Αγαπητοί φίλοι και φίλοι της τέχνης, η Art Bank συνεχίζει τη δράση της.
Δρομολογεί τη διαχείρισή της μέσω διαδικτύου, δράσεων και εκθέσεων.
Σας καλούμε να μπείτε στο δίκτυο της Art Bank, συμβάλλοντας σ’ αυτή την καινοτόμα ιδέα που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση και συγχρόνως να βελτιώσει τη ποιότητα της ζωή μας, προσφέροντας αισθητική και πνευματική καλλιέργεια.
Τα καλλιτεχνικά νομίσματα έχουν αξία, την οποία δεν μπορούν να χάσουν (δηλαδή δεν υποτιμούνται) αλλά τη διατηρούν και την αυξάνουν με την πάροδο του χρόνου, αφού είναι έργα τέχνης.
Η αποδοχή τους ανατρέπει την οικονομική «θηλιά» του παραδοσιακού συστήματος και προσφέρει διεξόδους από την ανέχεια αλλά και ασφάλεια για το μέλλον.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Art Bank

Επιθυμώ να συμμετέχω στην Art Bank ως ιδιώτης, οπότε θα μπορώ να ενημερώνομαι για τις δράσεις της, να επιλέγω και να συλλέγω καλλιτεχνικά νομίσματα και να τα ανταλλάσσω με προϊόντα και υπηρεσίες μέσα στο δίκτυο της Art Bank και των συνεργατών της.
1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………
2.MAIL:……………………………………………………………………………
3.ΤΗΛΕΦΩΝΑ:……………………………………………………………………
4.ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:……………………………………………………………
5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή BLOG (Προαιρετικό):..………………………
6.ΔΙΑΘΕΤΩ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (Προαιρετικό):
   α) Χρόνο (προτιμήσεις και δεξιότητες, π.χ. μάζεμα καρπών, καθάρισμα σπιτιού ή κήπου, σιδέρωμα, διδασκαλία γλωσσών ή οργάνων κ.τ.λ.)
Το 1 art cash ισούται με 1 μονάδα χρόνου, δηλαδή 1 ώρα απασχόλησης περίπου.
……………………………………………………………………………………......

   β) Προϊόντα (βιολογικά προϊόντα που καλλιεργείτε στο κήπο σας ή ότι άλλο μπορείτε να παράγετε)
………………………………………………………………………………………


Για την επικοινωνία και αποστολή της συμμετοχής: Λίτσα Μουσούλη
Τηλέφωνο: 6975745264

η συντονιστική ομάδα της Art Bank


------------------------------------------


Πρόσκληση Χορηγών για συμμετοχή στο Δίκτυο της Art Bank

Αξιότιμοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες, φίλοι της τέχνης, η Art Bank συνεχίζει τη δράση της.
Δρομολογεί τη διαχείρισή της μέσω διαδικτύου, δράσεις και εκθέσεις.

Τα νομίσματα-έργα τέχνης της Art Bank φιλοδοξούν να αποτελέσουν εναλλακτικό μέσο συναλλαγής - αντί χρήματος - και να ανταλλάσσονται με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από εσάς.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, που αποδέχονται τα νομίσματα της Art Bank ως αμοιβή στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ονομάζονται Χορηγοί της Art Bank.
Η Art Bank καταχωρεί όλους τους Χορηγούς της σε κατάλογο, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της, προβάλλει και διανέμει σε κάθε δράση ή εικαστική έκθεσή της  καθώς και από όλα τα σημεία διάθεσης και ανταλλαγής των νομισμάτων της.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Art Bank

Επιθυμώ να συμμετέχω στην Art Bank και να συμβληθώ μαζί της ως Χορηγός.
Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ως μέσο συναλλαγής τα νομίσματα-έργα τέχνης που διακινούνται και ανταλλάσσονται από την Art Bank και συμφωνώ να αμείβομαι με αυτά όταν προσφέρω προϊόντα ή υπηρεσίες μου σε ιδιώτες που τα κατέχουν και τα χρησιμοποιούν ως μέσο συναλλαγής.

1.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:……………………………
2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………
3.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.…………………………………………………
4.MAIL:……………………………………………………………………………
5.ΤΗΛΕΦΩΝΑ:……………………………………………………………………
6.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………
7.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή BLOG:…………………………………………………………
8.ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: 100 %, 70 %, 50 %, 30 %, 20 %
(Σημειώστε Χ επάνω στο ποσοστό που επιλέγετε να ανταλλάσσετε τα προϊόντα σας ή να αμείβεστε για τις υπηρεσίες σας με νομίσματα της Art Bank.)

Για την επικοινωνία και αποστολή της συμμετοχής: Μαρία Αποστολοπούλου
Τηλέφωνο: 6970754196

η συντονιστική ομάδα της Art Bank