5/19/2010

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΧΝΗΣ

Πρόκειται για μία τράπεζα που διαχειρίζεται καλλιτεχνικό χρήμα.

Η τράπεζα αυτή σκοπό έχει την δημιουργία, παρουσίαση και διακίνηση έργων Τέχνης - χαρτονομισμάτων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο συναλλαγής μεταξύ συμβεβλημένων ιδιωτών, οργανισμών, εταιρειών κλπ.

Στοχεύουμε στην αντικατάσταση των άχρηστων και επικίνδυνων τραπεζογραμματίων που χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης με "χαρτί" (χαρτονόμισμα) πραγματικής (αληθινής, καλλιτεχνικής) αξίας.

Περιμένουμε την στήριξη του πνευματικού κόσμου της χώρας.
Απελευθερωνόμαστε από το ευρώ και από το ψεύτικο χρήμα.
Αποταμιεύουμε σωστά.
Επενδύουμε στην καλλιτεχνική μας παραγωγή.